||Jai Sri Gurudev||

Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust(R)

SRI KALABYRAVESHWARA SWAMY AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE

UG Admission 2017-18 Batch
Sl No Name of the Candidate with Father's Name Gender Catagory Exam Passed Merit D.O.B & Age
1 AFREEN TAJ.S. F G.S. PUC 284 06.04.1999
D/O.KHAJA MOHADIN.S. Reg.No. 300 18 Yrs
772353 94.66%
May.2017
2 ANUSHA.S.V. F G.S. PUC 283 05.02.1998
D/O.VENKATESHA.S.C. Reg.No. 300 19 Yrs
660640 94.33%
May.2016
3 BHOOMIKA.R. F G.S. PUC 283 19.12.1998
D/O.RANGASWAMY.R. Reg.No. 300 19 Yrs
299191 94.33%
May.2017
4 BHUMIKA.N. F G.S. PUC 212 13.03.1999
D/O.NARAYANA SWAMY.S. Reg.No. 300 18 Yrs
4617960 70.66%
May.2017
5 BHUVANESHWARI.U. F G.S PUC 277 01.03.2000
D/O.P.UMESHA Reg.No. 300 17 Yrs
781765 92.33%
May.2017
6 CHINMAYI.M.R. F G.S. PUC 288 01.05.2000
D/O.RAMESH.M.K. Reg.No. 300 17 Yrs
102197 96.00%
August.2017
7 CHINNI VISHNU M G.S PUC 272 24.11.1999
S/O. C.RAJENDRAPRASAD Reg.No. 300 18 YRS
363615 90.66%
March.2017
8 JAYASHREE NANDURKAR F G.S. PUC 288 17.04.2000
D/O. DEVAPPA NANDURKAR Reg.No. 300 17 YRS
685941 96.00%
May.2017
9 MANASWI.S.HEGDE F G.S. PUC 292 13.07.1999
D/O. SRIDHAR T HEGDE Reg.No. 300 18 YRS
310897 97.33%
May.2017
10 SOUJANYA.B F G.S. PUC 286 27.05.1999
D/O. VENKATRAMANA BHAT.M.G. Reg.No. 300 18 YRS
914039 95.33%
May.2017
11 SWATHI.B. F G.S. PUC 276 03.12.1999
D/O.BUDDAPPA.B. Reg.No. 300 18 YRS
342947 92.00%
May.2017
12 SWATHI.G.O. F G.S. PUC 282 13.06.1999
D/O.OMKARAPPA.G.S. Reg.No. 300 18 YRS
May.2017
13 THEJASHREE.G.V. F G.S. PUC 285 24.06.1999
D/O.VISHWANATH.G. Reg.No. 300 18 YRS
960517 95.00%
May.2017
14 VAISHNAVI KULKARNI F G.S. PUC 261 19.11.1999
D/O.DHANANJAY KULKARNI Reg.No. 300 18 YRS
527662 87.00%
May.2017
15 VRUDHI.S.HEGDE F G.S. PUC 287 23.03.1999
D/O.SURESH.SHEGDE Reg.No. 300 18 YRS
226209 95.66%
May.2017
16 THANUSHREE.M.R. F G.S. PUC 271 29.11.1999
D/O.MANJUNATHA.B.L. Reg.No. 300 18 YRS
927693 90.33%
May.2017
17 VARSHITHA.G.K. F G.S. PUC 283 27.01.1999
D/O.KARIYANNA Reg.No. 300 18 YRS
223602 94.33%
May.2017
18 VIDYASHREE CHAVAN F G.S. PUC 254 15.06.1999
D/O. GOPAL Reg.No. 300 18 YRS
502325 84.66%
May.2017
19 VISMAYA.N.U. F G.S. PUC 290 24.11.1999
D/O. UMESH.N.G. Reg.No. 300 18 YRS
217686 96.66%
May.2017
20 YATHISH GOWDA.D.R. M G.S. PUC 289 11.03.1999
S/O. RAMESH.D.R. Reg.No. 300 18 YRS
818942 96.33%
May.2017
21 ABDUL KAYUM M M.S. PUC 191 24.12.1997
S/O.SHAHAJAHAN.S.K. Reg.No. 300 20 Yrs
374 63.66%
June.2016
22 ABHISHEK.N. M M.S. PUC 264 19.12.2000
S/O.NANJE GOWDA Reg.No. 300 17 Yrs
251390 88.00%
May.2017
23 AISHWARYA.S.G. F M.S. PUC 272 21.05.1999
D/O.M.C.SHIVASHANKAR Reg.No. 300 18 Yrs
988731 90.66%
May.2017
24 AISWARI BHATTACHARJEE F M.S. PUC 182 09.03.1999
D/O. PRADIP BHATTACHARJEE Reg.No. 300 18 YRS
19799/2013. 60.66%
May.2017
25 AMAN DEBNATH M M.S. PUC 195
S/O.TAPAN DEBNATH Reg.No. 300
60352/2013. 65.00%
26 ARIF MD NAZIB ULLAH HASAN M M.S. PUC 151 29.01.1997
S/O. MD ALI HUSSAIN Reg.No. 300 20 YRS
729 50.00%
May.2016
27 ARINDOM.B.BAISHYA M M.S. PUC 181
S/O. BHAGAB.NBAISHYA Reg.No. 300 20 YRS
514 60.33%
June.2017
28 ASWINI BAI.C. F M.S. PUC 200 26.06.1999
D/O. MOHAN RAO.C. Reg.No. 270 18 YRS
1709242337 74.07%
March.2017
29 AYANG JERANG F M.S. PUC 170 12.01.1997
D/O.MIDE JERANG Reg.No. 300 20 YRS
3618792 56.66%
May.2016
30 BANNUR SIDARAY CHANABASU M M.S. PUC 168 01.12.1998
S/O. CHANABASU Reg.No. 300 19 YRS
273 56.00%
Feb.2017
31 CHAITHRA.L. F M.S. PUC 195 15.01.2000
D/O. LAKSHMANA.S.N. Reg.No. 300 17 YRS
110142 65.00%
Feb.2017
32 CHEBROLU SUSHMA SRI F M.S. PUC 250 05.05.1999
D/O.CHEBROLU HARI BABU Reg.No. 270 18 YRS
1605244960 92.59%
March.2016
33 CHENNAMACHETTY NAGESWARI F M.S. PUC 209 20.12.1995
D/O.G.SGANESH Reg.No. 270 22 YRS
1309214069 77.40%
April.2014
34 CHINMAYEE.K.V. F M.S. PUC 512 30.08.1999
D/O.CHANDANA.H.G Reg.No. 600 18 YRS
1710792991 85.33%
May.2017
35 CHINMOY SAIKIA M M.S. PUC 180 27.06.1997
S/O. NOMAL SAIKIA Reg.No. 300 20 YRS
187 60.00%
June.2016
36 DEEPTHI KRISHNA.H. F M.S. PUC 207 27.07.1999
D/O. H.S.HARIKRISHNA Reg.No. 300 18 YRS
217018 69.00%
May.2017
37 GARIMA TIWARI F M.S. PUC 153 11.01.1999
D/O. ASHOK KUMAR TIWARI Reg.No. 300 18 YRS
2176615 51.00%
May.2017
38 GURURAJA.S.S M M.S. PUC 203 16.08.1998
S/O. SHIVAPRAKASH.K.S. Reg.No. 300 19 YRS
311793 67.66%
May.2017
39 HARSHITHA.B.N. F M.S. PUC 264 12.04.2000
D/O. NIJALINGAPPA.B. Reg.No. 300 17 YRS
340959 88.00%
May.2017
40 HARSHITHA.T.R. F M.S. PUC 275 17.06.1999
D/O. THANDAVARAJA.N. Reg.No. 300 18 YRS
232193 91.66%
May.2017
41 HIMANSHU AMAN M M.S. PUC 189 16.08.1996
S/O. ARJUN SINGH Reg.No. 300 21 YRS
10340 63.00%
May.2014
42 IRUGU THANUSHA F M.S. PUC 236 25.02.2000
D/O. IRUGU LOKANADHAM Reg.No. 270 17 YRS
1709214838 87.40%
April.2017
43 JAHIDUL ISLAM M M.S. PUC 179 01.01.1996
S/O. ABDUL BARIK MONDAL Reg.No. 300 21 YRS
199 59.66%
June.2016
44 JYOTHIKA.N. F M.S. PUC 253 07.05.1999
D/O. N.NAGARAJ Reg.No. 300 18 YRS
310839 84.33%
June.2017
45 K.JOSNA F M.S. PUC 236 06.04.1999
D/O. SHIVA REDDY Reg.No. 300 18 YRS
251641 78.66%
May.2017
46 KAMAL RAJ.J. M M.S. PUC 390 23.06.2000
S/O. R.JEEVAGAN Reg.No. 600 17 YRS
842928 65.00%
May.2017
47 KRITHEKA.C.K. F M.S. PUC 162 25.02.1998
D/O. CHANDER.D.E. Reg.No. 300 19 YRS
320271 54.00%
48 KURUBA.A.SAI JAHNAVI F M.S. PUC 261 24.07.2000
D/O. KURUBA A ASHOK KUMAR Reg.No. 270 17 YRS
1705232790 96.66%
April.2017
49 MANJUNATH.C.GOWDA M M.S. PUC 217 12.11.1998
S/O. CHANDRASHEKAR.M. Reg.No. 300 19 YRS
852388 72.33%
May.2016
50 MANJUSHREE.V. F M.S. PUC 152 25.12.1997
D/O. VIRUPAKSHA.T. Reg.No. 300 20 YRS
120023 50.66%
July.2016
51 MD AKTARUZ ZAMAN M M.S. PUC 176 15.08.1999
S/O. ABDUL AZIZ Reg.No. 300 18 YRS
322 58.66%
May.2017
52 MD MAHIRUL ISLAM M M.S. PUC 173 22.01.1998
S/O. MD ABDUL MALEK Reg.No. 300 19 YRS
580 57.66%
June.2016
53 MONIRUL HOQUE M M.S. PUC 174 09.11.1995
S/O. MD HAYET ALI Reg.No. 300 22 YRS
476 58.00%
May.2014
54 MRUDULAA PRASAD F M.S. PUC 265 16.07.1999
D/O. SAI PRASAD.V. Reg.No. 300 18 YRS
270734 88.33%
May.2017
55 MURTHY THEJOVATHI F M.S. PUC 249 22.10.1998
D/O. MUNASWAMY MURTHY Reg.No. 270 19 YRS
1609221559 92.22%
April.2016
56 MUSHAIRUL HOQUE M M.S. PUC 215 08.08.1997
S/O. MD NAZRUL HOQUE Reg.No. 270 20 YRS
448 79.62%
June.2016
57 NAVYA.N. F M.S. PUC 225 30.05.1999
D/O. NARASOJI RAO.G. Reg.No. 300 18 YRS
313574 75.00%
May.2017
58 NISCHITHA.K.R. F M.S. PUC 224 14.10.1999
D/O. RAJAIAH.K.V. Reg.No. 300 18 YRS
239222 74.66%
May.2017
59 PACHARLA SAI AKHILA F M.S. PUC 188 29.09.1999
D/O. P. SRINIVAS REDDY Reg.No. 270 18 YRS
1758226389 69.62%
April.2017
60 PATEL MANANKUMAR HARESHBHAI M M.S. PUC 272 09.06.2000
S/O. HARESH BAI Reg.No. 450 17 YRS
B.478621 60.44%
March.2017
61 PATEL NIDHI PIYUSHKUMAR M M.S. PUC 261 08.12.1999
S/O. PATEL PIYUSH.H. Reg.No. 450 18 YRS
B.514150 58.00%
March.2017
62 PIERKARAJAS SEEMA FARHEEN F M.S. PUC 252 19.10.1997
D/O. P.S. AJAS AHMED Reg.No. 270 20 YRS
1505235902 93.33%
March.2015
63 PRAJWAL.K.M. M M.S. PUC 206 17.01.1999
S/O. MANJUNATHA.K.R. Reg.No. 300 18 YRS
251862 68.66%
May.2017
64 PRAKRUTHI.S. F M.S. PUC 218 12.07.1997
D/O. SATISH.S. Reg.No. 300 20 YRS
270835 72.66%
May.2017
65 PRASUN CHAKRABORTI M M.S. PUC 177 03.03.1997
S/O. PRASENJIT CHAKRABORTI Reg.No. 300 20 YRS
26922 59.00%
May.2016
66 PREETHI.B.R. F M.S. PUC 237 01.07.1998
D/O. BALAMURGAN Reg.No. 300 19 YRS
836437 79.00%
May.2016
67 RACHANA.B. F M.S. PUC 236 12.09.1999
D/O. PUSHPALATHA.H. Reg.No. 300 18 YRS
320979 78.66%
May.2017
68 RAHUL ALI M M.S. PUC 188 22.05.1996
S/O. RAMAN ALI Reg.No. 300 21 YRS
729 62.66%
May.2015
69 RAKSHITHA.J. F M.S. PUC 279 14.12.1998
D/O. JAGANATHAN.V. Reg.No. 300 19 YRS
927329 93.00%
May.2017
70 RAM SAGAR.S. M M.S. PUC 196 02.01.1999
S/O. SAMPANGI RAMA.A Reg.No. 300 18 YRS
293819 65.33%
May.2017
71 RAMESH M M.S. PUC 226 17.01.2000
S/O. VIRUPANNA Reg.No. 300 17 YRS
558499 75.33%
May.2017
72 SAHANA.S.M. F M.S. PUC 241 06.02.2000
D/O. MANJUNATHA.S.V. Reg.No. 300 17 YRS
838565 80.33%
May.2017
73 SALMA KHANAM F M.S. PUC 205 01.06.1999
D/O. MAFIDUR RAHMAN Reg.No. 300 18 YRS
130 68.33%
May.2017
74 SANDHYA PRABHU.B. F M.S. PUC 267 25.05.1999
D/O. B.NARASIMHA PRABHU Reg.No. 300 18 YRS
4620212 89.00%
May.2017
75 SANIYA SARA F M.S. PUC 229 31.05.2000
D/O. SIRAJ PASHA Reg.No. 300 17 YRS
278076 76.33%
May.2017
76 K.S.SANVIKA F M.S. PUC 347 08.05.2000
D/O. K.SANKAR Reg.No. 600 17 YRS
1710874915 57.83%
March.2017
77 SHAIKH MAHMADIMTIYAZ SABBIRAHMAD M M.S. PUC 267 30.05.1999
S/O. SABBIR AHMAD Reg.No. 450 18 YRS
B.409910 59.33%
March.2017
78 SHAILESH KUMAR SINGH M M.S. PUC 164 26.03.1995
S/O. ATMA RAM Reg.No. 300 22 YRS
930914300406 54.66%
January.2015
79 SHAILZA SHUKLA F M.S. PUC 188 12.02.1996
D/O. KRISHNA KARUNAKAR SHUKLA Reg.No. 300 21 YRS
5629719 62.66%
May.2013
80 SHIVAM SINGH CHOUHAN M M.S. PUC 203 14.10.1998
S/O. PRADEEP SINGH CHOUHAN Reg.No. 300 19 YRS
264639583 67.66%
May.2016
81 SHEEFALI SHEKAR F M.S. PUC 235 11.05.1999
D/O.CHANDRU SHEKAR Reg.No. 300 18 YRS
966270 78.33%
June.2017
82 SHIVANGI SINGH F M.S. PUC 209 15.03.1997
D/O.CHANDRA PRATAP SINGH Reg.No. 300 20 YRS
57531899 69.66%
May.2014
83 SHREYA.H.V F M.S. PUC 193 10.01.2000
D/O.VENKATESH.H.T. Reg.No. 300 17 YRS
948124 64.33%
May.2017
84 SPOORTHI.S. F M.S. PUC 270 03.05.1999
D/O.SURESHA.S. Reg.No. 300 18 YRS
791166 90.00%
May.2017
85 SWATHI.A.RAMASWAMY F M.S. PUC 243 12.06.1999
D/O.AJAY RAMASWAMY Reg.No. 300 18 YRS
275755 81.00%
May.2017
86 TAI NEME F M.S. PUC 185 29.07.1998
D/O.TAI TAYU Reg.No. 300 19 YRS
3618477 61.66%
May.2017
87 TANUJA SONI F M.S. PUC 205 05.01.1997
D/O.PRAVEEN SONI Reg.No. 300 20 YRS
2141308871 68.33%
March.2014
88 TARIQUE AZIZ LASKAR M M.S. PUC 226 11.12.1992
S/O.RAFIQUE UDDIN LASKAR Reg.No. 300 25 YRS
3617776 75.33%
May.2011
89 TEJESWINI.S.P. F M.S. PUC 249 09.02.1999
D/O.PUTTASWAMY GOWDA Reg.No. 300 25 YRS
255111 83.00%
May.2017
90 TIWAD SAKSHI SANDEEP F M.S. PUC 156 11.10.1999
D/O.SANDEEP KASHINATH TIWAD Reg.No. 300 18 YRS
292393 52.00%
Feb.2017
91 VARSHITHA.T.K. F M.S. PUC 172 21.12.1999
D/O. KRISHNASWAMY.T.N. Reg.No. 300 18 YRS
510798 57.33%
July.2017
92 VARSHITHA YADAV.K. F M.S. PUC 195 28.01.1999
D/O. KESHAVA.B. Reg.No. 300 18 YRS
329190 65.00%
May.2017
93 VASUDHA.S. F M.S. PUC 260 27.01.1999
D/O. SOMASHEKARA REDDY.S.N. Reg.No. 300 18 YRS
279336 86.66%
March.2017
94 YASHASWINI.Y. F M.S. PUC 271 24.07.1999
D/O. YATHISH KUMAR.K. Reg.No. 300 18 YRS
239548 90.33%
May.2017
95 UPASANA BAISHYA F M.S. PUC 207 22.09.1998
D/O. BABUL BAISHYA Reg.No. 300 19 YRS
3630419 69.00%
May.2016
96 MANGALA.S. F M.S. PUC 170 14.07.1998
D/O. SOMESH Reg.No. 300 19 YRS
881681 56.66%
March.2016
97 TABA EGU M M.S. PUC 159 17.09.1998
S/O. TABA TAJO Reg.No. 300 19 YRS
3617796 53.00%
May.2017
98 AYANG BOMSI BAGRA F M.S. PUC 198 28.10.1999
D/O. PEBOM BAGRA Reg.No. 300 18 YRS
5802287 66.00%
May.2016
99 YASIA RAI F M.S. PUC 154 08.03.2000
D/O. TALUK RAI Reg.No. 300 17 YRS
3620120 51.33%
May.2017
100 POREDDY SRIJA F M.S. PUC 350 24.10.1999
D/O. POREDDY SRINIVASREDDY Reg.No. 360 18 YRS
1628239179 97.22%
March.2016


HOME     |     ABOUT US     |     ABOUT TRUST     |     ADMISSIONS     |     ACADEMICS     |     FACULTY     |     FACILITIES     |     GALLERY     |     CONTACT US
Copyright 2021 Sri Kalabyraveshwara Swamy Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Center. All Rights Reserved.
Developed By: Deemsoft